Personal

Personalen är vår största tillgång och flera av våra anställda har varit över 20 år i företaget.
Vår målsättning är att alla ska ha en fast anställning.